Øk lønnsomheten med hybride kurs og arrangement

GRATIS E-BOK

Øk lønnsomheten med hybride kurs og arrangement​

Nå flere deltagere med både digital og fysisk gjennomføring.

Du vil blant annet lære hvordan:

Kom i gang med ditt hybrid arrangement

Hybrid arrangement er en svært attraktiv arrangementstype, som byr på en rekke fordeler for både arrangør og deltager. Blant annet kan du redusere kostnader, sikre forutsigbarhet og nå ut til et større publikum enn ved fysiske arrangement.

Det å arrangere et hybrid arrangement krever en god del planlegging. Ikke bare skal du planlegge selve innholdet som skal engasjere dine deltagere, men du må i tillegg finne løsninger som tilrettelegger påmelding, betaling, oppfølging og gjennomføring både digitalt og fysisk.

Hele prosessen kan kanskje virke litt overveldende. Derfor har vi utarbeidet en komplett guide, som tar deg igjennom planleggingen av ditt hybrid arrangement, steg for steg, slik at du kan lykkes med din gjennomføring.